Vi har pensjonert oss og lagt ned vår virksomhet.

Vi har pensjonert oss og lagt ned vår virksomhet.